Copyright


Deze copyright regels zijn van toepassing op artikelpromo.nl.
Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze regels.


Auteursrecht
De geplaatste artikelen en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd. De artikelen mogen niet op andere websites of bronnen worden gebruikt zonder toestemming van artikelpromo.nl.

Intellectuele Eigendomsrechten
Wij respecteren intellectuele eigendomsrechten en wij verwachten dit ook bij onze auteurs.
De auteurs worden hiervan op de hoogte gebracht in de algemene voorwaarden en bij het toevoegen van een artikel (het lid dient aan te vinken dat het artikel uniek is en er geen copyrights geschonden worden).

Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten
Mocht u inbreuk van deze rechten geconstateerd hebben vragen wij u dit aan te geven via onze contactpagina.